Den otevřených dveří na Oskoli

Autor: administrator <netusil(at)seznam.cz>, Téma: Zápis, Vydáno dne: 02. 03. 2018

2018 - 02 Den otevřených dveří Ve středu 14.2. připravila naše škola pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče Den otevřených dveří. Samozřejmě mohli přijít i další zájemci nebo bývalí žáci a učitelé, aby si školu prohlédli a zjistili, co všechno dnes nabízíme a pro děti připravujeme. A opravdu jich přišlo hodně. Hlavně ale rodiče budoucích školáků přišli s dětmi, aby si mohli projít celou školu a nahlédnout do tříd a odborných pracoven na 2.stupni, kde byly připraveny zajímavé pokusy a prezentace z fyziky, chemie, přírodopisu a hudební výchovy, nově si prohlédli také pracovnu cizích jazyků s nabídkou učebnic, videoprojekcí i informacemi o zájezdech školy do Anglie.V tělocvičně se děti proběhly, prolezly opičí dráhu nebo si zahrály florbal, skákaly na trampolíně a hrály si pod velkým padákem. Ve třídách na 1.stupni bylo pak přichystáno několik dílen – Historie školy s prezentací a kronikami ze života školy, Zábavná angličtina s interaktivní tabulí, Máme rádi stavebnice se stavebnicemi a skládačkami, Kreslíme a malujeme s výrobou a malováním drobných obrázků, Montessori výuka, zaměřená na podporu dítěte při rozvíjení jeho poznatků a dovedností, Zábavná prvouka a Hravá čeština s interaktivními tabulemi a pomůckami nebo Hravá matematika a úkoly pro bystré hlavičky, které se dětem velmi líbily.

Rodiče si s paní učitelkami hodně povídali, zajímali se o výuku v naší škole a o všechno, co se na příští školní rok chystá, a protože je před zápisem do 1.tříd, zajímali se rodiče i o informace o školní zralosti, co všechno jejich děti by měly umět. Celé odpoledně proběhlo v příjemném duchu, děti si vyhrály a dospělí se určitě dozvěděli všechno, co potřebovali. Doufáme v dobrou a přínosnou spolupráci naší školy a veřejnosti i do budoucna.

Alena Machalová