Budeme mít šikovné školáky

Autor: administrator <netusil(at)seznam.cz>, Téma: Zápis, Vydáno dne: 18. 04. 2017

2017 - 04 - Zápis do prvních tříd

 V úterý 4.4. a ve středu 5.4. skončily zápisy do 1.tříd. Všechny školy čekaly na nové žáčky. Na naší škole jsme připravili pro ně pěkné prostředí, aby jim a rodičům bylo u nás dobře, i když někteří už ve škole byli s mateřskou školou nebo s rodiči na dni otevřených dveří, kde poznali třídy, školní družinu nebo tělocvičnu a škola se jim líbila. Budeme otvírat 2 klasické třídy, 1 logopedickou třídu a 1 třídu s prvky Montessori, proto jsme byli zvědaví, kolik budoucích školáků k zápisu přijde.Pro děti byly nachystané 4 vyzdobené třídy s paní učitelkami, které si s dětmi povídaly a tak zábavnou formou vlastně plnily nachystané úkoly – poznávání barev, počítání, číselnou řadu, poznávání písmenek a slov, stříhání a správné držení nůžek, přednášely básničku nebo zpívaly, dovyprávěly pohádku a u logopedky předvedly svou správnou výslovnost. Když skončily, odvedly si je pohádkové postavičky na herní koberec, kde společně stavěly z kostek nebo hrály hry, aby rodiče mohli v klidu doplnit nutné formuláře, zápisní lístek a pohovořit si s paní učitelkou jak jejich dítě je připravené na školu a co je třeba ještě dotrénovat.

Domů si děti odnášely drobné dárečky a kočičku splněných úkolů. Jsme rádi, že všichni byli moc šikovní a uměli spoustu věcí a co třeba ještě ne, to se jistě ve škole doučí. Čekají je noví kamarádi, pěkné třídy, čtení, psaní a počítání, také angličtina, různé kroužky, plavání, bruslení, divadlo, výlety, soutěže, vyučování v maskách, nové pomůcky, počítače a další a další zajímavosti. Na naše budoucí prvňáčky se už těšíme.

Machalová Alena