Informace pro rodiče vycházejících žáků - 2013

Autor: administrator <netusil(at)seznam.cz>, Téma: Zápis, Vydáno dne: 31. 01. 2013

aktualizováno leden 20131. Žák obdrží při výpisu z vysvědčení za 1. pololetí 31. ledna 2013:

- 2 kusy přihlášek s vyplněným jménem a známkami za 8. ročník a první pololetí 9. ročníku

- 1 ks evidovaného zápisového lístku s razítkem školy a podpisem ředitele školy

 

2. Podání dvou přihlášek

Vyplněné a potvrzené přihlášky lékařem odevzdají žáci výchovné poradkyni: p. Nagyové, která je předá řediteli školy k potvrzení prospěchu.

Přihlášku si můžete vyplnit a vytisknout na tiskopise uvedeném na stránkách MŠMT :

zkoušky na stř. školy a konzervatoře-formuláře-vzory-přihláška pro denní studium

 

 

3. Informace žákům

Žáci jsou o průběhu přijímacího řízení podrobně informováni v předmětu: Člověk a svět práce. Zde mohou požádat vyučující o jakékoliv další upřesňující informace.

 

4. Informace pro rodiče

Rodiče mohou požádat o další informace výchovnou poradkyni v době konzultačních hodin: v úterý od 15.15 do 16.15 hodin

 

5. Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky na střední školy s maturitní zkouškou zřizovaných Zlínským krajem budou konány formou SCIO testů v termínech: 22.4., 23. 4. 2013. , náhradní termín: 6.5.2013

 

6. Zápisový lístek

Zápisový lístek je třeba odevzdat na příslušnou SŠ nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět.

 

7. Termíny :

Vydání přihlášek žákům: 31.1.2013

Předložení přihlášek výchovné poradkyni: do 22.2.2013

Předání potvrzených přihlášek žákům: 4.3.2013

Odevzdání přihlášek řediteli střední školy: do 15. března 2013

 

8.Důležité zdroje informací:

www.zkola.cz

http://www.zkola.cz/zkedu/rodiceaverejnost/vybirameskolu/volbaskolyprijimacirizeni/30440.aspx

www.zsoskol.cz

www.burzaskol.cz

www.msmt.cz

www.stredniskoly.cz