Informace

Poděkování rodičům a žákům

Vážení rodiče, naši milí žáci.

Protože jsem si letos chtěla prožít slavnostní okamžiky předávání závěrečného vysvědčení také z pozice rodiče, nemohla jsem se zapojit do oslav konce školního roku od samého začátku. Ráda bych se tedy rozloučila s našimi žáky a rodiči způsobem, který byl pro druhé pololetí více než typicky – na dálku a on line.


| Autor: administrator | Vydáno dne 29. 06. 2020 | 25 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Úřední hodiny kanceláře ZŠ Oskol Kroměříž červenec 2020

 

29.06.2020

7 – 15

30.06.2020

7 – 15

01.07.2020

7 – 14

02.07.2020

7 – 12

03.07.2020

7 – 12

08.07.2020

8 – 10

10.07.2020

8 – 10

13.07.2020

8 – 10

15.07.2020

8 – 10

20.07.2020

8 – 10

22.07.2020

8 – 10

27.07.2020

8 – 10

29.07.2020

8 – 10

 

 

Mimo úřední hodiny možnost telefonické domluvy na čísle 573 331 118 nebo 605 506 900| Autor: administrator | Vydáno dne 26. 06. 2020 | 6 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Nové informace k přijímacím zkouškám na střední školy

Jsou ke stažení zde.| Autor: administrator | Vydáno dne 18. 05. 2020 | 21 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání

Přijatí do prvního ročníku - šk. rok 2020/2021

 

Ředitelka Základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Oskol Kroměříž, příspěvková organizace, Mánesova 3861, Kroměříž rozhodla v souladu s § 46, § 165 odst.2 písmeno e) a § 183 odst.2 zákona č.561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů , takto:

Žáci s registračními čísly se přijímají k základnímu vzdělávání do Základní školy Oskol Kroměříž, příspěvková organizace, Mánesova 3861, Kroměříž na školní rok 2020/21.

 

Odůvodnění Řízení o přijetí k základnímu vzdělávání bylo zahájeno z podnětu zákonných zástupců přihlášením žáka k zápisu k povinné školní docházce na naší škole. Splněna byla všechna zákonná kriteria vyplývající z § 36 školského zákona č.561/2004 Sb. v platném znění. Na základě těchto skutečností zjištěných při zápisu jsem rozhodla o přijetí do 1. ročníku ZŠ Oskol Kroměříž, příspěvková organizace, Mánesova 3861/5 Kroměříž.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru školství, mládeže a sportu, prostřednictvím ředitele ZŠ Oskol Kroměříž, příspěvková organizace, Mánesova 3861, Kroměříž.

 

Mgr. Hana Ginterová

ředitelka školy

Celý dokument v pdf ke stažení zde.| Autor: administrator | Vydáno dne 30. 04. 2020 | 58 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Informace o zápisových lístcích

Vážení rodiče, milí žáci,

chci Vám sdělit informaci o vydání Zápisového lístku (ZL).

Zápisový lístek se bude vydávat každý den, odúterý 21. 4. 2020 , od : 9.00 –11.00 hodinv kanceláři školy. Zápisový lístek může vyzvednout buď žák anebo jeho zákonný zástupce. Převzetí ZL musí potvrdit svým podpisem.

Vzhledem k tomu, že od 24. 4. 2020 by měly být známé výsledky přijímacího řízení v učebních oborech, tak prosím sledujte webové stránky dané SŠ, kam jste podali přihlášky. Jedná se o ty žáky, kteří podávali obě přihlášky na učební obory. ZL je třeba potom co nejrychleji odevzdat na danou SŠ (podle nejnovějších informací do 5 pracovních dnů).

Žáci, kteří podali přihlášky na maturitní obory -včetně žáků 5. ročníku hlásících se na osmiletá gymnázia-mají čas. ZL se odevzdá až po konání jednotných přijímacích zkoušek, až po vyhodnocení Cermat testů.

Zápisové lístky si přesto vyzvedněte v kanceláři školy co nejdříve.

Žáci, kteří podali jednu přihlášku na maturitní obor, druhou přihlášku na učební obor, nejdříve budou dělat Cermat testy a v případě přijetí na maturitní obor se potom rozhodnou, na který obor, na kterou SŠ odevzdají ZL.

V případě, že potřebujete podrobnější informace, tak prosím neváhejte a napište mi email -poradce2@zsoskol.cz, anebo 20. 4 a 21. 4 2020 od 9.00-11.00 zavolejte do školy, 573 331 188 a případné nejasnosti, dotazy Vám pomohu vyřešit.

Mějte se hezky a přeji Vám pěkný den!

 

Mgr. Lívia Nagyová, VP – 2. stupeň

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 | Autor: administrator | Vydáno dne 17. 04. 2020 | 29 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Informace k přijímacím zkouškám

Dobrý den, vážení rodiče!

Chtěla bych Vám přetlumočit pokyny pana ministra školství Plagy ohledně plánu organizace přijímacích zkoušek. Budu Vás aktuálně informovat o případných změnách. Mějte se hezky, pozdravujte doma děti. Všechno zvládneme!

Pokyny v pdf zde

Nagyová| Autor: administrator | Vydáno dne 06. 04. 2020 | 33 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Informace k zápisovým lístkům

Dobrý den, vážení rodiče,

chtěla bych Vás informovat o vydání Zápisových lístků.

Zápisové lístky vydáme dodatečně, jakmile se škola otevře žákům. Buďte prosím trpěliví.

Zápisový lístek bude Vaše dítě potřebovat až po vyhodnocení přijímacích zkoušek, takže času máme dost. Děkuji za pochopení.

Přeji Vám hezký den.

Mgr. Lívia Nagyová – VP - II. stupeň| Autor: administrator | Vydáno dne 12. 03. 2020 | 31 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Družina

Dodatek k vnitřnímu řádu školní družiny

Stanovení výše úplaty v souvislosti s faktickým neposkytováním zájmového vzdělávání ve školní družině v době mimořádných opatření v souvislosti s nebezpečím nákazy Covid 19

V souvislosti se zákazem osobní přítomnosti žáků ve školní družině stanoveným usnesením vlády č. 210 č. 74/2020 Sb., o přijetí krizového opatření, neposkytuje škola účastníkům školní družiny zájmové vzdělávání.

Z tohoto důvodu bude v období od 1. 3. 2020 do 30. 6. 2020 (pokud nebude stanoveno jinak)

zrušena úplata za ŠD

Doposud zaplacené částky spadající do tohoto období budou vráceny zákonným zástupcům do konce měsíce června.

V Kroměříži dne 18. 5. 2020

Mgr. Hana Ginterová ředitelka školy| Autor: administrator | Vydáno dne 20. 05. 2020 | 32 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Zrušení školního zájezdu Severní Anglie a York

Milí rodiče, vzhledem k současné situaci a snižujícímu se počtu zájemců, byl zrušen letošní zájezd do Velké Británie.

Veškeré úhrady, které jste uskutečnili ve prospěch bankovního účtu cestovní kanceláře CK Royal, vám budou postupně v plné výši odesílány zpět.

Mgr. Veronika Vlčková.| Autor: administrator | Vydáno dne 18. 03. 2020 | 34 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Oznámení ředitelství školy

Z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví se až do odvolání zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole.

Veškeré záležitosti musí vyřizovat pouze dospělé osoby.

 

Z důvodu karantény bude možné vyzvednout učební pomůcky žáků pouze do úterý 17. 3. do 15.00. (Poté jen výjimečně po předchozí dohodě).

 

Odkaz na úložiště pro domácí procvičování učiva naleznete na stránkách výše.

 

Žádosti o ošetřovné při péči o děti budou zasílány na požádání elektronickou poštou (naskenované na mail).

Jsme vám k dispozici na:

e-mail: skola@zsoskol.cz, reditel@zsoskol.cz

Mobil: 605 506 900 (kancelář), 607 004 458 (ředitelka)

Pevná linka: 573 331 188, 573 331 199

 

Obědy mají žáci až do odvolání odhlášeny automaticky.

 

Zápisové lístky na střední školy budou žákům vydány po návratu do školy (v krajním případě po předchozí dohodě se zákonnými zástupci).

 

Další informace sledujte na webu školy, kde vás budeme informovat o všech důležitých skutečnostech.

 

Děkujeme za pochopení

 

Vedení školy

 

 | Autor: administrator | Vydáno dne 16. 03. 2020 | 37 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
index | 1-10 | následující | Celkem 425 článků

Sportovní třídy
Formulář pro přihlášení žáka do sportovní třídy je zde.

Informační leták pro 6. ročník - sportovní třída je ke stažení zde

Kodex žáka sportovní třídy je ke stažení zde

Doplňující dotazník k přihlášce do 6. třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy ke stažení zde

Letáček k první sportovní třídě ke stažení zde

Formulář pro přestup z jiné školy
Formulář pro přestup žáka z jiné školy je zde.
Středisko výchovné péče
zřizuje krizovou linku v souvislosti s Covid-19. Více zde v pdf
Video Nenech se
zaměřené na šikanu natočené žákem naší školy Marcem Pastoriem.
Polonéza na školním plese
Krátké video z příprav a plesu.
Almanach ke 40. výročí otrevření školy
Video - Centrum kolegiální podpory
Vedlejší nabídka
Login

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!

Skutečně zdravá škola

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server