Základní škola Oskol

Přijímací zkoušky

Zápis do 1. ročníku ZŠ Oskol

Zápis do 1. ročníku ZŠ Oskol proběhne ve dnech

4. dubna 2017 (úterý) 14:00 – 18:00

5. dubna 2017 (středa) 14:00 – 18:00

Důležité upozornění: K zápisu si přineste rodný list dítěte a platný průkaz totožnosti (OP, pas, povolení k pobytu).

Podrobnější info dále v článku:


| Autor: administrator | Vydáno dne 19. 01. 2017 | 80 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Den otevřených dveří

Základní škola Oskol pořádá

22. 2. 2017 od 14 do 17 hod

Den otevřených dveří

Bude připraven zajímavý program na interaktivní tabuli, výtvarná dílna,
ukázky anglické a sportovní výuky, nápady pro bystré hlavy a šikovné ruce, prohlídka odborných pracoven,
ukázka práce ve třídě s prvky Montessori a promítání fotografií.

Žáci, učitelé a ostatní zaměstnanci se těší na Vaši návštěvu.

------

Ve školním roce 2017-2018 bude také otevřena třída s prvky Montessori. Třída bude otevřena v případě dostatečného počtu zapsaných dětí při zápise. V případě velkého zájmu budou upřednostněny děti z předškolní Montessori přípravky| Autor: administrator | Vydáno dne 09. 01. 2017 | 14 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Družina

Pohádkový karneval školní družiny

2017 - 01 - Karneval školní družiny

Ve čtvrtek 2.února odpoledne se žáci naší školní družiny proměnili ve známé pohádkové bytosti, aby si užili veselý karneval. Na úvod se všechny masky navzájem představily a pak už následoval bohatý program se soutěžemi a diskotékou. Na tanečním parketu v tělocvičně za zvuků známých hitů a dětských písniček předváděli všemožné roztodivné taneční kreace a akrobacii, za které byli potom i vyhodnoceni a odměněni. Nejtěžší to měla porota v soutěži o nejkrásnější masky.

 


| Autor: administrator | Vydáno dne 10. 02. 2017 | 35 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

První vysvědčení

2017 - 01 Slavnostní předávání vysvědčení žákům 1. tříd V úterý 31.ledna se rozdávala na všech školách pololetní vysvědčení, ve kterých učitelé zhodnotili úspěchy i neúspěchy všech žáků. Také naši žáci z 1.A ,1.B, 1.C a 1.D dostávali svá pololetní vysvědčení, která byla pro ně jiná než všechna ostatní. Čím byla jiná? Protože byla to první vysvědčení ! A protože jsou to první vysvědčení, vyžadují si i slavnostní předávání, na které se pak dlouho vzpomíná. Na naší škole již několik let pololetní vysvědčení žákům 1.tříd slavnostně předáváme za účasti rodičů, zástupců školy a nejstarších žáků 9.třídy. Letos si děti s paní učitelkami připravily zajímavá vystoupení, aby všech předvedly, co se už ve škole naučily. Žáci 1.A a 1.C třídy společně zpívali a tancovali na písničku Pět minut v Africe, 1.B třída se pochlubila dramatizací pohádky Začarovaný les a děti z 1.D třídy Montessori předvedli ukázky z hodin Čj, M, Prvouky a Tv.

 


| Autor: administrator | Vydáno dne 10. 02. 2017 | 19 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Vánoce jsou za námi, ale na jarmark vzpomínáme.

2016 - 12 Vánoční jarmark

Ještě nedávno vonělo ve škole jehličí, punč, zářil stromeček a zněly koledy. Konal se tradiční vánoční jarmark. Výrobky, které nyní ozdobí stoly, pokoje nebo jako dárek udělaly radost nejbližším, vyráběli žáci hodinách výtvarné výchovy nebo v pracovních činnostech. Svícny různých tvarů, velikostí i materiálu, věnečky, jmenovky, stojánky na ubrousky, adventní věnce, přáníčka a spoustu drobných dárečků se prodávaly v úterý a ve středu před Vánocemi rodičům, návštěvníkům i žákům. Své výrobky přinesla i chráněná dílna Ergo a jejich ozdobná mýdla si získala své obdivovatele, také keramika paní vychovatelky byla krásná a udělala určitě radost někomu pod stromečkem. Každý si zcela určitě vybral. Výtěžek z prodeje bude použitý na školní akce pro žáky, na odměny nebo na nákup materiálu pro práci kroužků.

Machalová Alena| Autor: administrator | Vydáno dne 01. 02. 2017 | 3 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Akce tříd

Návštěva v psím útulku

DSC_0183

Městský útulek Čápka pravidelně navštěvujeme. V pátek 20.1.2017 se děti ze 4.oddělení školní družiny opět rozhodly nejen se podívat, kolik pejsků se svým pánům po Vánocích „nehodilo“. Hlavně potěšit psy i sebe dobrým skutkem – děkujeme rodičům Damiána Mužíka, Barbory Brtníkové, Jakuba Mlčocha a ostatním za dárky.

Dva pejsky nám paní ošetřovatelka připravila na procházku kolem zamrzlého Bagráku. Času byl dostatek a tak jsme se vystřídali u vodítka všichni. Také jsme si vyzkoušeli vedení psa na kladině. Přestože bylo mrazivé počasí, moc jsme si odpoledne užili a těšíme se na další procházku s Lupem a Nodim.

J.Telecká vychovatelka


| Autor: administrator | Vydáno dne 26. 01. 2017 | 29 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Dopravní výchova – 4. ročníky

2017 - 01 Dopravní výchova 4. ročníky

Na podzim, v říjnu 2016, navštívili žáci 4. ročníků dopravní hřiště v Kroměříži. Pod odborným vedením pana Stratila měli žáci výuku dopravní výchovy na interaktivní tabuli, kde si procvičovali dopravní značky, křižovatky, vybavení jízdního kola a připravovali se na praktickou část, kterou absolvovali venku.

Žáci byli rozděleni na dvě skupiny – chodci a cyklisté. Každému žákovi bylo přiděleno jízdní kolo, přičemž si každý vyzkoušel obě varianty. Skupiny se učily pravidlům silničního provozu pod dozorem zkušených policistů.

I když říjnové počasí nebylo příznivé, žáci úspěšně zvládli první návštěvu dopravního hřiště.

Druhé setkání s dopravní výchovou proběhlo v lednu v budově naší školy. Žáci si pod vedením pana Stratila vyzkoušeli aktivně roli chodce, řidiče a cyklisty. S názornými pomůckami - přechodem pro chodce, autíčky a semaforem se žáci vžili do pravého silničního provozu. V dubnu žáci složí zkoušky cyklisty a dostanou tak svůj první cyklistický průkaz.

Žáci za svoji snahu a vědomosti obdrželi reflexní pásku jako odměnu.| Autor: administrator | Vydáno dne 25. 01. 2017 | 3 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Školní akce

Lyžařský výcvik - Malá Morávka

2017 - Lyžák Karlov V neděli 8.1. 2017 v 8:00 hodin ráno jsme se všichni sešli před školou a nedočkavě čekali na autobus. Když autobus přijel, naložila se všechna zavadla a hurá na lyžák do Jeseníků. Cesta trvala asi dvě hodiny, ale byla příjemná. Po dobrém obědě se vyrazilo na svah a rozdělili jsme se na lyžaře a snowboardisty.

 

Většinu času lyžařského výcviku jsme strávili na svahu, ale byly i chvíle, kdy jsme šli na vycházku nebo jsme měli přednášku o bezpečnosti na horách. Po večerech jsme hráli společenské hry, při kterých jsme se nejen pobavili, ale i stmelili kolektiv. Poslední den lyžování se uskutečnily závody ve slalomu a také skvělé večerní lyžování, které jsme pojali jako karneval.

V pátek náš čekal jen úklid pokojů a cesta domů. Lyžák jsme si všichni užili a už se těšíme na příští rok.

Denisa Peričová, 7.B| Autor: administrator | Vydáno dne 22. 01. 2017 | 6 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bezpečná škola

Projekt BEZPEČNÁ ŠKOLA V ZIMĚ

V zimním období můžeme zažít spoustu dobrodružství a krásných zážitků, které s sebou nese zima. V rámci těchto radovánek však může přijít také řada nepříjemností. Právě na ty se naši žáci sedmých ročníků opětovně zaměřili v rámci projektu s názvem BEZPEČNÁ ŠKOLA V ZIMĚ. Pečlivě pracovali ve skupinkách, aby mohli našim třeťáčkům vysvětlit, jak si užít zimní období bez úrazů a jiných zdravotních následků. Každá ze skupin se věnovala cíleně určité problematice jako např. nebezpečí na svahu, nebezpečí omrzlin, či problém velkolepých novoročních oslav, které bývají spjaté s užíváním zábavné pyrotechniky. Každá ze skupin měla vytvořený plakát se spoustou obrázků, které demonstrovaly předávané informace a podpořily tak celý výklad.

Prezentaci žáci také obohatili o příklady z praxe a v závěru i o otázky, které měly zrekapitulovat celý jejich přednes. Kromě zajímavým informací si tak žáčci třetích ročníků mohli odnést i sladkou odměnu v podobě nejrůznějších bonbónů za správně zodpovězené kvízy.| Autor: administrator | Vydáno dne 15. 01. 2017 | 11 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Školní akce

Školou chodil Mikuláš

2016 - Mikulášská nadílka 5.12.

V pondělí 5.prosince přišel k nám do školy Mikuláš se svojí družinou, kterou tvořily hodní andělé a zlobiví čerti. Žáci 9. třídy se pečlivě připravili na tento den, aby své mladší spolužáky na 1.stupni pobavili a také trochu postrašili. Letos opět chodily dvě družiny, protože máme hodně tříd a dětí, tak, abychom na nikoho nezapomněli.

Mikuláš ve třídách chválil všechny hodné a pracovité děti a káral ty zlobivé, aby se polepšily. Andělé pak rozdávali nadílku, kterou dětem připravily paní učitelky, sáčky a kornouty plné sladkostí zakoupených z příspěvku SRPŠ a sponzorských darů rodičů z jednotlivých tříd. Divocí a drzí čerti nedali pokoj, běhali po třídě, ječeli a malovali všem po tvářích černé šmouhy až je musel Mikuláš krotit. Ti nejmenší prvňáčkové se báli asi víc než ti starší, ale všichni pěknou recitací a písničkami udělali radost nebeské návštěvě, na kterou se dlouho těšili.

Machalová Alena


| Autor: administrator | Vydáno dne 30. 12. 2016 | 18 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
index | 1-10 | následující | Celkem 278 článků

Přihláška do sportovní třídy
Formulář pro přihlášení žáka do sportovní třídy je zde.

Tento i všechny ostatní formuláře jsou v sekci Ke stažení - Formuláře.
Vedlejší nabídka
Login

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!

Happysnack
Happy Snack

Projekt „Škola hrou – počítače ve výuce kroměřížských základních škol“ je spolufinancován z ESF a státního rozpočtu ČR

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server