Základní škola Oskol

Informace

Informační schůzka pro rodiče dětí přijatých do I. ročníku

Vážení rodiče,

oznamujeme Vám, že informační schůzka pro rodiče dětí přijatých do I. ročníku proběhne

v úterý 23. května 2017 v 15.30 hodin

(seznamy s rozdělením žáků do tříd naleznete na vývěsce ve vestibulu školy)

 

PaedDr. Oldřich Gejda ředitel školy| Autor: administrator | Vydáno dne 20. 04. 2017 | 2 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

SBĚR STARÉHO PAPÍRU

Sběr proběhne ve dnech 24.-26.4. 2017

vždy v ranních hodinách od 7:30-8:00 hodin.

Odpolední sběr se uskuteční pouze ve středu 26.4.2017 od 14:00 – 15:30 hodin.

Sběrový kontejner bude umístěn u zadní brány hřiště školy (směr od Kauflandu).

Místo na mapě

 


| Autor: administrator | Vydáno dne 19. 04. 2017 | 10 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Školní psycholožka a informovaný souhlas

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

od března 2017 nastoupila na ZŠ Oskol školní psycholožka - Mgr. Petra Kubíčková.

Mým cílem je přispívat k pozitivní atmosféře školy a napomáhat všem, kteří tuto školu navštěvují, aby se v ní cítili spokojeně a bezpečně. Poskytuji poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům i pedagogům. Zaměřuji se na práci s riziky, která mohou nepříznivě ovlivňovat průběh studia i na podporu osobnostního rozvoje v rámci školního prostředí. Veškeré poradenské i konzultační služby jsou poskytovány bezplatně. Na svém pracovišti kladu důraz na citlivost údajů, důvěrné jednání a také záruku ochrany osobních dat klientů. Jako školní psycholožka jsem nezávislý pracovník školy a jsem vázána mlčenlivostí.

 


| Autor: administrator | Vydáno dne 12. 10. 2016 | 169 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Akce tříd

ŠTAFETOVÝ POHÁR 2017

2017 - 04 Štafetový pohár

Dne 12.4.2017 se družstvo naší školy složené ze 16ti žáků 1. stupně zúčastnilo okresního a krajského kola ,,Štafetového poháru“ ve Zlíně. Běžely se tři štafety a jejich časy se sčítaly do celkového pořadí.

Štafeta složená ze žáků 1.-3. třídy ( Janíček, Polešák, Hrdý, Zakravač, Sotáková, Macková, Slámková, Maulerová) na 8x100m obsadila 1. místo, štafeta žáků 4.-5. tříd ve složení (Macek, Müller, Skácel, Holinka, Baszová, Čermáková, Hrebenarová, Tunová) 3.místo a štafeta smíšená ze 2dívek+2chlapců mladších a 2dívek+2chlapců starších obsadila 2. místo.

Celkově se tak naše škola probojovala k nádhernému 2. místu a zaslouženě si žáci odnesli nejen medaile, ale také pohár. Mimo tyto štafety se všichni zúčastnili také doplňkových disciplín a to skoku dalekého a hodu medicinbalem, kde naši žáci naprosto excelovali a pobrali zlaté, stříbrné i bronzové medaile. Tímto všem zúčastněným gratulujeme a přejeme hodně budoucích sportovních úspěchů!

Mgr. Marta Bajerová


| Autor: administrator | Vydáno dne 21. 04. 2017 | 10 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Přijímací zkoušky

Budeme mít šikovné školáky

2017 - 04 - Zápis do prvních tříd

 V úterý 4.4. a ve středu 5.4. skončily zápisy do 1.tříd. Všechny školy čekaly na nové žáčky. Na naší škole jsme připravili pro ně pěkné prostředí, aby jim a rodičům bylo u nás dobře, i když někteří už ve škole byli s mateřskou školou nebo s rodiči na dni otevřených dveří, kde poznali třídy, školní družinu nebo tělocvičnu a škola se jim líbila. Budeme otvírat 2 klasické třídy, 1 logopedickou třídu a 1 třídu s prvky Montessori, proto jsme byli zvědaví, kolik budoucích školáků k zápisu přijde.


| Autor: administrator | Vydáno dne 18. 04. 2017 | 23 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Školní akce

Zdravé zuby

2017 - 03 - Zdravé zuby Ve čtvrtek 31.března proběhl na 1. stupni naší školy projektový den, který měl stejný název jako celostátní program pro školy – Zdravé zuby. Ve všech třídách probíhalo vyučování zaměřené na toto téma spojené s různými formami práce. Někde žáci malovali obrázky úsměvů plných krásných bílých zubů nebo poznávali části zubu, v dalších třídách vyhledávali na internetu zajímavé informace z odborných článků o prevenci u nás a v cizině nebo o zubních kazech, někteří třídili přinesené výrobky pro ústní hygienu, vyráběli vlastní plakáty zaměřené na péči o zuby a prevenci, a také třídili potraviny, které zubům škodí nebo prospívají. Na závěr si žáci vyčistili své zoubky přinesenými kartáčky a bedlivě se navzájem kontrolovali, zda to dělají správně.

 

Celé dopoledne věnované péči a čistotě zubů bylo zajímavé a přínosné. Stále je ještě hodně dětí, kteří si zuby nečistí a nechodí ani k zubaři. Doufejme, že jsme ve všech vzbudili zájem o prevenci a o to, aby o své zuby pečovali dobře a hlavně pravidelně. Vždyť pěkný úsměv se zdravými zoubky je tak hezký a dělá často zázraky.

Machalová Alena| Autor: administrator | Vydáno dne 18. 04. 2017 | 2 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání

Ředitel Základní školy Oskol Kroměříž, příspěvková organizace, Mánesova 3861, Kroměříž rozhodl v souladu s § 46, § 165 odst.2 písmeno e) a § 183 odst.2 zákona č.561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, takto:

Žáci s registračními čísly :


| Autor: administrator | Vydáno dne 07. 04. 2017 | 200 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Družina

Kroměříž bez hranic

2017 - 03 - Družina - Kroměříž bez hranic

Mezigenerační den pořádaný pod názvem Kroměříž bez hranic v úterý 21. března 2017 přinesl celodenní program pro seniory ve věku 60+, školní děti a mládež i širokou veřejnost. Stejně jako v loňském roce se prostory Domu kultury v Kroměříži zaplnily rozmanitými aktivitami, prezentacemi, dílnami a my jsme se jich zúčastnili. Um a dovednosti seniorů v ukázkách řemesel, práce s různými materiály, netradiční hudební a výtvarné dílny a další aktivity si vyzkoušeli i naši žáci. Odnesli si tak pletené velikonoční tatary,vajíčka, šité záložky a jiné dárky.

I my jsme potěšili seniory drobným dárkem. Vytvořené pohlednice s malým psaným pozdravem, které jsme vyráběli ve školní družině, byly vystavené ve foyeru DK a každý senior si mohl na panelech najít tu pro něho nejzajímavější. Panel ZŠ Oskol byl prázdný mezi prvními, tak se pohlednice líbily.

Školní družina ZŠ Oskol| Autor: administrator | Vydáno dne 30. 03. 2017 | 24 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Den otevřených dveří na Oskoli

2017 - 02 Den otevřených dveří

Ve středu 22.2. připravila naše škola pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče Den otevřených dveří. Samozřejmě mohli přijít i další zájemci nebo bývalí žáci a učitelé, aby si školu prohlédli a zjistili, co všechno dnes nabízíme a pro děti připravujeme. A opravdu jich přišlo hodně. Hlavně ale rodiče budoucích školáků přišli s dětmi, aby si mohli projít celou školu a nahlédnout do tříd a odborných pracoven na 2.stupni, kde byly připraveny zajímavé pokusy a prezentace z fyziky, chemie, přírodopisu a hudební výchovy, prohlédli si také pracovnu cizích jazyků s nabídkou učebnic, videoprojekcí i informacemi o zájezdech školy do Anglie.

V tělocvičně se děti proběhly, prolezly opičí dráhu nebo si zahrály florbal, skákaly na trampolíně a hrály si pod velkým padákem. Ve školní družině navštívily jednotlivá oddělení s hračkami a stavebnicemi a hlavně rodiče se informovali na odpolední činnosti, které družina nabízí. Ve třídách na 1.stupni bylo pak přichystáno několik dílen – Historie školy s prezentací a kronikami ze života školy,


| Autor: administrator | Vydáno dne 09. 03. 2017 | 64 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Soutěže

Minivolejbal v Kojetíně

2017 - 02 - Turnaj v minivolejbalu, Kojetín

Ve středu 22. 2. 2017 se ve sportovní hale v Kojetíně uskutečnilo 1. kolo školské ligy v minivolejbalu, kde naši žáci z 1. stupně zaznamenali výborné výsledky. Soutěžilo se v pěti věkových kategoriích, které byly ještě obohaceny o tři barvy, které žáky rozdělovaly na mladší a starší. Soutěžilo se na osmi kurtech a celkem bylo odehráno 180 utkání.

Ve žluté skupině naši školu reprezentovala dvojice Matoušek Patrik a Langerová Barbora, kteří svoji kategorii vyhráli a následující druhé místo získala další naše dvojice Osinová Natálie a Štěpánková Tereza. Další vítězství nám přinesla starší oranžová skupina se žákyněmi Slámkovou Agátou a Sotákovou Lucií. Děvčata sehrála výborné zápasy a ukázala, že mají za sebou velmi dobrou přípravu. Krásné sedmé místo si odvezla trojice Nepovím Matěj, Matoušek Igor a Havlíček Max, kteří soutěžili ve skupině červené.

Z celkového počtu deseti škol se ZŠ Oskol umístila na třetím místě, což je výborný výsledek. Mimo sportovního klání si žáci užili i spousty legrace a ukázali, že táhnou za jeden provaz. Proběhlo tedy 1. kolo této školské ligy a další termíny turnajů jsou již naplánované. Věříme, že naše škola bude dál pilně bojovat a dosáhne ještě lepších výsledků.

Mgr. Barbora Kocmanová| Autor: administrator | Vydáno dne 07. 03. 2017 | 9 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
index | 1-10 | následující | Celkem 286 článků

Přihláška do sportovní třídy
Formulář pro přihlášení žáka do sportovní třídy je zde.

Tento i všechny ostatní formuláře jsou v sekci Ke stažení - Formuláře. Info-letáček pro zájemce o sportovní třídu je zde ke stažení.
Vedlejší nabídka
Login

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!

Happysnack
Happy Snack

Projekt „Škola hrou – počítače ve výuce kroměřížských základních škol“ je spolufinancován z ESF a státního rozpočtu ČR

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server