Základní škola Oskol

Jídelna

Úprava cen obědů od 1. září 2017

Z důvodu stálého narůstání cen potravin navyšujeme od 1. září 2017 stravné o 2.-Kč u všech věkových kategorií.

7-10let 23,-Kč

11-14let 26,-Kč

15-a více let 29,-Kč

Zaměstnanci 29,-Kč

Cizí strávníci 53,-Kč| Autor: administrator | Vydáno dne 04. 05. 2017 | 1 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nezarazeno

Příměstský tábor s tenisem a angličtinou

Více info v textu níže.


| Autor: administrator | Vydáno dne 10. 05. 2017 | 35 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Školní akce

Barevný Den Země

2017 - 04 - Den Země

Žáci 1.stupně naší školy se připojili k oslavám Dne Země. Ve středu 19.dubna jsme si všichni užívali ekologicky zaměřené dopoledne. O Dnu Země, ekologii a životním prostředí jsme si nejprve povídali v hodinách, třídili podle barev odpad, ukazovali si obrázky přírody a zvířátek, ale také zničené oblasti na Zemi, lesy, potoky a znečištěné ovzduší.

Aby tento den byl opravdu barevný, jak ho každý rok nazýváme, přišly děti barevně oblečení podle ročníků – prvňáčci žlutě, druháci oranžově, třeťáci červeně, čtvrťáci zeleně a páťáci modře a v počtu barevného oblečení a přinesených věcí také soutěžili. Nejlepší byli letos žáci 4.B s průměrem 27 kusů na žáka.

Protože nám letos nepřálo počasí a nemohli jsme být na školním hřišti, přesunuli jsme některá stanoviště do tříd jako ekologické hry, puzzle, třídění odpadu, poznávání květin a stromů, přiřazování semínek k obrázkům stromů, poznávání důležitých telefonních čísel. Každá třída si vybrala svá stanoviště a za splněné úkoly pak žáci dostávali sladkost. Některé třídy také vyráběli plakáty a projekty, všechny zaměřené na naši Zemi, ochranu přírody a třídění odpadu. Náš barevný Den Země se opravdu vydařil, díky paní učitelkám a šikovným žákům.

Machalová Alena


| Autor: administrator | Vydáno dne 09. 05. 2017 | 23 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Soutěže

2. kolo školské ligy barevného minivolejbalu

2017 - 04 - Minivolejbal Kojetín

Ve středu 26. dubna se uskutečnilo 2. kolo školské ligy barevného minivolejbalu. Tato akce se opět uskutečnila v krásné sportovní hale v Kojetíně. V prvním kole soutěžilo 120 žáků a tentokrát přijelo soutěžit žáků 160. Bojovalo se v několika věkových a barevných kategoriích. ŽŠ Oskol získala krásná umístění a nasbírala tak potřebné body do celkového žebříčku.

V nejmladší žluté kategorii se na třetím místě umístila dvojice Patrik Matoušek a Barbora Langerová. Tuto barvu reprezentovala také děvčata Natálie Osinová a Tereza Štěpánková a také Kristýna Holínková a Kristýna Dykes.

O něco starší, oranžová kategorie, nezklamala a děvčata Agáta Slámková a Lucie Sotáková obhájila zlato z prvního kola. Červená a nejstarší kategorie přinesla opět krásné třetí místo v podání dvojice Igor Matoušek a Max Havlíček. Matěj Nepovím a Gabriela Zapletalová bojovali v červené barvě také velmi statečně a stupně vítězů jim utekly jen o malý kousek.

Třetí a závěrečné kolo se uskuteční v červnu. Organizátoři slíbili všem soutěžícím velké překvapení. Držte všem hráčům z naší školy palce, ať vybojují co nejlepší výsledek.

Mgr. Barbora Kocmanová| Autor: administrator | Vydáno dne 09. 05. 2017 | 3 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Akce tříd

ŠTAFETOVÝ POHÁR 2017

2017 - 04 Štafetový pohár

Dne 12.4.2017 se družstvo naší školy složené ze 16ti žáků 1. stupně zúčastnilo okresního a krajského kola ,,Štafetového poháru“ ve Zlíně. Běžely se tři štafety a jejich časy se sčítaly do celkového pořadí.

Štafeta složená ze žáků 1.-3. třídy ( Janíček, Polešák, Hrdý, Zakravač, Sotáková, Macková, Slámková, Maulerová) na 8x100m obsadila 1. místo, štafeta žáků 4.-5. tříd ve složení (Macek, Müller, Skácel, Holinka, Baszová, Čermáková, Hrebenarová, Tunová) 3.místo a štafeta smíšená ze 2dívek+2chlapců mladších a 2dívek+2chlapců starších obsadila 2. místo.

Celkově se tak naše škola probojovala k nádhernému 2. místu a zaslouženě si žáci odnesli nejen medaile, ale také pohár. Mimo tyto štafety se všichni zúčastnili také doplňkových disciplín a to skoku dalekého a hodu medicinbalem, kde naši žáci naprosto excelovali a pobrali zlaté, stříbrné i bronzové medaile. Tímto všem zúčastněným gratulujeme a přejeme hodně budoucích sportovních úspěchů!

Mgr. Marta Bajerová


| Autor: administrator | Vydáno dne 21. 04. 2017 | 36 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Informační schůzka pro rodiče dětí přijatých do I. ročníku

Vážení rodiče,

oznamujeme Vám, že informační schůzka pro rodiče dětí přijatých do I. ročníku proběhne

v úterý 23. května 2017 v 15.30 hodin

(seznamy s rozdělením žáků do tříd naleznete na vývěsce ve vestibulu školy)

 

PaedDr. Oldřich Gejda ředitel školy| Autor: administrator | Vydáno dne 20. 04. 2017 | 25 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Přijímací zkoušky

Budeme mít šikovné školáky

2017 - 04 - Zápis do prvních tříd

 V úterý 4.4. a ve středu 5.4. skončily zápisy do 1.tříd. Všechny školy čekaly na nové žáčky. Na naší škole jsme připravili pro ně pěkné prostředí, aby jim a rodičům bylo u nás dobře, i když někteří už ve škole byli s mateřskou školou nebo s rodiči na dni otevřených dveří, kde poznali třídy, školní družinu nebo tělocvičnu a škola se jim líbila. Budeme otvírat 2 klasické třídy, 1 logopedickou třídu a 1 třídu s prvky Montessori, proto jsme byli zvědaví, kolik budoucích školáků k zápisu přijde.


| Autor: administrator | Vydáno dne 18. 04. 2017 | 60 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Školní akce

Zdravé zuby

2017 - 03 - Zdravé zuby Ve čtvrtek 31.března proběhl na 1. stupni naší školy projektový den, který měl stejný název jako celostátní program pro školy – Zdravé zuby. Ve všech třídách probíhalo vyučování zaměřené na toto téma spojené s různými formami práce. Někde žáci malovali obrázky úsměvů plných krásných bílých zubů nebo poznávali části zubu, v dalších třídách vyhledávali na internetu zajímavé informace z odborných článků o prevenci u nás a v cizině nebo o zubních kazech, někteří třídili přinesené výrobky pro ústní hygienu, vyráběli vlastní plakáty zaměřené na péči o zuby a prevenci, a také třídili potraviny, které zubům škodí nebo prospívají. Na závěr si žáci vyčistili své zoubky přinesenými kartáčky a bedlivě se navzájem kontrolovali, zda to dělají správně.

 

Celé dopoledne věnované péči a čistotě zubů bylo zajímavé a přínosné. Stále je ještě hodně dětí, kteří si zuby nečistí a nechodí ani k zubaři. Doufejme, že jsme ve všech vzbudili zájem o prevenci a o to, aby o své zuby pečovali dobře a hlavně pravidelně. Vždyť pěkný úsměv se zdravými zoubky je tak hezký a dělá často zázraky.

Machalová Alena| Autor: administrator | Vydáno dne 18. 04. 2017 | 9 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Družina

Kroměříž bez hranic

2017 - 03 - Družina - Kroměříž bez hranic

Mezigenerační den pořádaný pod názvem Kroměříž bez hranic v úterý 21. března 2017 přinesl celodenní program pro seniory ve věku 60+, školní děti a mládež i širokou veřejnost. Stejně jako v loňském roce se prostory Domu kultury v Kroměříži zaplnily rozmanitými aktivitami, prezentacemi, dílnami a my jsme se jich zúčastnili. Um a dovednosti seniorů v ukázkách řemesel, práce s různými materiály, netradiční hudební a výtvarné dílny a další aktivity si vyzkoušeli i naši žáci. Odnesli si tak pletené velikonoční tatary,vajíčka, šité záložky a jiné dárky.

I my jsme potěšili seniory drobným dárkem. Vytvořené pohlednice s malým psaným pozdravem, které jsme vyráběli ve školní družině, byly vystavené ve foyeru DK a každý senior si mohl na panelech najít tu pro něho nejzajímavější. Panel ZŠ Oskol byl prázdný mezi prvními, tak se pohlednice líbily.

Školní družina ZŠ Oskol| Autor: administrator | Vydáno dne 30. 03. 2017 | 39 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Den otevřených dveří na Oskoli

2017 - 02 Den otevřených dveří

Ve středu 22.2. připravila naše škola pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče Den otevřených dveří. Samozřejmě mohli přijít i další zájemci nebo bývalí žáci a učitelé, aby si školu prohlédli a zjistili, co všechno dnes nabízíme a pro děti připravujeme. A opravdu jich přišlo hodně. Hlavně ale rodiče budoucích školáků přišli s dětmi, aby si mohli projít celou školu a nahlédnout do tříd a odborných pracoven na 2.stupni, kde byly připraveny zajímavé pokusy a prezentace z fyziky, chemie, přírodopisu a hudební výchovy, prohlédli si také pracovnu cizích jazyků s nabídkou učebnic, videoprojekcí i informacemi o zájezdech školy do Anglie.

V tělocvičně se děti proběhly, prolezly opičí dráhu nebo si zahrály florbal, skákaly na trampolíně a hrály si pod velkým padákem. Ve školní družině navštívily jednotlivá oddělení s hračkami a stavebnicemi a hlavně rodiče se informovali na odpolední činnosti, které družina nabízí. Ve třídách na 1.stupni bylo pak přichystáno několik dílen – Historie školy s prezentací a kronikami ze života školy,


| Autor: administrator | Vydáno dne 09. 03. 2017 | 97 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
index | 1-10 | následující | Celkem 288 článků

Přihláška do sportovní třídy
Formulář pro přihlášení žáka do sportovní třídy je zde.

Tento i všechny ostatní formuláře jsou v sekci Ke stažení - Formuláře. Info-letáček pro zájemce o sportovní třídu je zde ke stažení.
Informační schůzka
pro rodiče dětí přijatých do I. ročníku

Více zde

Vedlejší nabídka
Login

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!

Happysnack
Happy Snack

Projekt „Škola hrou – počítače ve výuce kroměřížských základních škol“ je spolufinancován z ESF a státního rozpočtu ČR

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server