Základní škola Oskol

Informace

Úřední hodiny během letních prázdnin

Červenec 2018

2. – 4. 7.

8:00 – 14:00

9. 7.

8:00 – 10:00

11. 7.

8:00 – 10:00

13. 7.

8:00 – 10:00

16. 7.

8:00 – 10:00

18. 7.

8:00 – 10:00

20. 7.

8:00 – 10:00

23. 7. 2018 – 10. 8. 2018 škola zavřena

Srpen 2018

13. 8.

8:00 – 10:00

15. 8.

8:00 – 10:00

17. 8.

8:00 – 10:00

20. 8.

8:00 – 12:00

22. 8.

8:00 – 12:00

24. 8.

8.00 – 12:00

27. 8. – 31. 8.

8:00 – 14:00

 | Autor: administrator | Vydáno dne 20. 06. 2018 | 1 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Informace pro subjekty údajů o zpracování osobních údajů

V sekci "Dokumenty a formuláře" je ke stažení Informace pro subjekty údajů o zpracování osobních údajů.

 


| Autor: administrator | Vydáno dne 23. 05. 2018 | 49 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Změna dodavatele školního automatu - NEDOBÍJET karty!

Vážení rodiče,

z důvodu přechodu na nového dodavatele projektu Ovoce a mléko do škol, se bude rušit školní automat.

Prosíme Vás, abyste již nedobíjeli karty nebo dobili svým dětem karty do školního automatu tak, aby celou částku z karty vyčerpali do 30. 6. 2018.

Vrácení nevyčerpaných peněz nebude možné!!!| Autor: administrator | Vydáno dne 18. 05. 2018 | 5 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Napsali o nás

Naši sportovci v televizi| Autor: administrator | Vydáno dne 29. 11. 2017 | 66 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bezpečná škola

Bezpečná škola

Bezpečná škola je výchovný program, který na naší škole funguje už několik let. Žáci druhého stupně poučují o bezpečnosti žáky prvního stupně. Dne 6. června 2018 proběhla část, kdy se žáci devátých ročníků setkali s žáky z pátých tříd. Každý devátý ročník byl rozdělen do čtyř skupin s rozlišnými tématy. Byly to: Nebezpečí u vody, Nebezpečí v přírodě, Cestování a Volný čas.

Žáci si připravili plakáty s tématy a pečlivě se na prezentaci nachystali. Naší třídě 9. A byla přiřazena třída 5. A, která se třetí hodinu dostavila na hřiště školní družiny, kde už žáci devítek měli své projekty připraveny. Naše skupina šesti žáků měla téma Volný čas. Každý z nás svoji část projektu prezentoval mladším spolužákům. Od nebezpečných činností doma, přes možná zranění na hřišti, až po bezpečné chování u táboráku a otevřeného ohně. Pár z nás se více zaměřilo na zdravovědu, tedy prevenci a první nemoc při některých zraněních. U nás jsme se zaměřili hlavně na zlomeniny a bezvědomí. Samozřejmě nemohla chybět ani názorná ukázka v podobě vázání ruky do závěsu trojcípým šátkem nebo komunikace s člověkem s příznaky bezvědomí.

Nakonec jsme měli přichystanou tajenku a za její vyplnění dostali žáci sladkou odměnu. Takhle to probíhalo celé dvě vyučovací hodiny, které jsme strávili ve společnosti páťáků, v rámci možností chápavých a spolupracujících žáků. Prožili jsme spolu i vtipné chvilky, ale i tak doufám, že jsme přispěli k bezpečnosti budoucích i současných generací.

Žáci 9. A| Autor: administrator | Vydáno dne 18. 06. 2018 | 3 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Sběr sušené kůry z citrónů a pomerančů

Od začátku školního roku až do konce května probíhala na naší škole soutěž ve sběru sušené kůry z citronů a pomerančů. Zúčastnit se mohl každý žák z prvního i druhého stupně. Celkem se žákům podařilo nasbírat přes 18 kg sušené pomerančové kůry, přičemž se zapojilo 24 sběračů z celé školy. Patnáct nejlepších žáků, kteří kůru přinesli, dostalo nejen sladkou odměnu, ale také drobné ceny v podobě různých školních potřeb. Všem sběračům ještě jednou děkujeme. Získané peníze, které škola za usušenou kůru obdrží, budou použity dle potřeby na odměny pro sběrače, kulturní akce nebo zájmovou činnost kroužků ve škole.

Mgr. Markéta Vlasáková| Autor: administrator | Vydáno dne 08. 06. 2018 | 4 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Soutěže

Dopravní soutěž mladých cyklistů

2018 - 05 Dopravní soutěž mladých cyklistů V pondělí 28.5. se družstvo žáků 4. tříd zúčastnilo na Dopravním hřišti okresního kola dopravní soutěže. Soutěžili 2 chlapci ze 4.C – Adam Melichárek a Marek Farbula a 2 dívky ze 4.B – Natálie Srněnská a Vanessa Krčová.

 

Družstvo absolvovalo 4 úkoly: na stanovišti ČČK si členové vylosovali jednotlivá zranění a na figurantech provedli poskytnutí první pomoci, na stanovišti DH předvedli všichni bezpečnou jízdu na kole po celém hřišti pod dohledem a kontrolou policistů, na stanovišti BESIPU absolvovali jízdu zručnosti, např. přejížděli šikmou kládu, přenášeli míček, jeli slalom mezi tyčkami, zdolali výmoly a překážky na silnici, jeli s káčou a přesně zastavili před překážkou, na posledním stanovišti Dopravní policie vyplňovali a řešili dopravní testy mladých cyklistů.

Celé slunečné dopoledne bylo velmi zajímavé, pro žáky přínosné, protože si opakovali a zdokonalovali vědomosti z dopravy, aby se jim nebo někomu jinému nic zlého nestalo.

Machalová Alena| Autor: administrator | Vydáno dne 30. 05. 2018 | 5 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bezpečná škola

BEZPEČNÁ ŠKOLA NA JAŘE

2018 - 05 Bezpečná škola

Venku začíná hezké počasí a nikomu se nechce sedět doma. Je tedy důležité zopakovat si, jak se venku chovat, na co si dát pozor a čemu se vyhnout, abychom nepřišli k úrazu. Právě proto byl v úterý 15.5.2018 na naší škole opětovně realizován projekt s názvem BEZPEČNÁ ŠKOLA se zaměřením na jarní aktivity- cyklistika, pohyb na dětských hřištích, venkovní hry a zábava, kontakt s neznámými zvířaty...

Obě tělocvičny se v dopoledních hodinách zaplnily skupinami žáků osmých a čtvrtých tříd. Role učitelů patřila starším žákům, kteří vytvořili „lektorské skupiny“ a zaměřili se konkrétně na daná témata a jejich bezpečnostní rizika. Samotný výklad žáci doplnili vlastnoručně vyrobeným plakátem se spoustou obrázků a praktickou částí, při níž si společně ukázali pravidla první pomoci i rozcvičku, která je důležitá před jakýmkoliv sportem. Během výkladu vycházeli naši „mladí učitelé“ z nabytých vědomostí i osobních zkušeností. Žáčci čtvrtých ročníků tak měli možnost zopakovat si pravidla bezpečnosti zábavnou formou, zahrát si různé hry a ošetřit předem připravené úrazy končetin i hlavy.

Realizace projektu Bezpečná škola byla jistě přínosem jak pro žáky osmých tříd, tak především pro čtvrťáky, kteří si kromě zážitků, znalostí a dovedností odnesli také drobnou odměnu v podobě sladkostí za skvělou spolupráci.

Markéta Vlasáková| Autor: administrator | Vydáno dne 30. 05. 2018 | 9 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Školní akce

Sběrová soutěž - jaro 2018

2018 - 05 Sběr papíruSběrová soutěž Ve dnech 23.4. – 25.4. proběhla na naší škole už pravidelná jarní sběrová soutěž starého papíru, kterou se snažíme přispět na ochrany přírody a třídění odpadu. Této soutěže se účastní všechny třídy z 1. a 2. stupně.

Žáci nasbírali celkem 4780 kg starého papíru, hlavně novin a časopisů. Sbíraly celé rodiny. Rodiče pomáhali sběr do školy dopravovat autem a nebo spolu se žáky ho nosili poctivě každý den v menších balíčkách. Žáci z 1.stupně dostávali za balíčky papíru losy, za které po vylosování mohli vyhrát drobné odměny a sladkosti. Žáci z 2.stupně svůj sběr vážili a soutěžili v rámci tříd o nejlepšího sběrače a třídu.

Všichni žáci, kteří sběr přinesli, dostali sladkou odměnu a 10 nejlepších jednotlivců i drobné ceny.  Děkujeme všem, kteří se zapojili a těšíme se na další sběr na podzim. Získané peníze použijeme zase pro děti na příspěvky do soutěží, na odměny, zakoupení předplatného dětských časopisů, kulturní akce, školy v přírodě nebo zájmovou činnost kroužků ve škole.

Machalová Alena, Vlasáková Markéta


| Autor: administrator | Vydáno dne 29. 05. 2018 | 16 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Školní akce

Barevný Den Země

Také žáci 1.stupně naší školy se připojili k oslavám Dne Země. Ve čtvrtek 19.dubna jsme si všichni užívali ekologicky zaměřené dopoledne. O Dnu Země, ekologii a životním prostředí jsme si nejprve povídali v hodinách, třídili podle barev odpad, ukazovali si obrázky přírody a zvířátek, ale také zničené oblasti na Zemi, lesy, potoky a znečištěné ovzduší.

Aby tento den byl opravdu barevný, jak ho každý rok nazýváme, přišly děti barevně oblečení podle ročníků – prvňáčci žlutě, druháci oranžově, třeťáci červeně, čtvrťáci zeleně a páťáci modře a v počtu barevného oblečení a přinesených věcí také soutěžili. Po malé přestávce jsme se shromáždili na školním hřišti, kde se žáci rozešli na různá stanoviště a ve dvojicích i samostatně plnili různé úkoly jak vědomostní - ekologické hry, třídění odpadu, poznávání květin a stromů, přiřazování semínek k obrázkům, poznávání důležitých telefonních čísel, tak i pohybových - přenášení vody, házení míčků do správných košů nebo skákání přes švihadlo.

Za splněné úkoly dostávali razítko a po odevzdání vyplněné kartičky získali drobnou sladkost. Náš barevný Den Země se opravdu vydařil, díky paní učitelkám, žákům i krásnému počasí.

Machalová Alena


| Autor: administrator | Vydáno dne 29. 05. 2018 | 15 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
index | 1-10 | následující | Celkem 335 článků

Přihláška do sportovní třídy
Formulář pro přihlášení žáka do sportovní třídy je zde.

Tento i všechny ostatní formuláře jsou v sekci Ke stažení - Formuláře.
Přihláška do první třídy
Formulář pro přihlášení žáka do 1. třídy je zde.

Formulář pro přestup žáka z jiné školy je zde.

Vedlejší nabídka
Login

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!

Happysnack
Happy Snack

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server